RAMADAN30sssLOGO1

 

Matka halki miehitetyn Länsirannan islaminuskon pyhimmän kuukauden aikanaintrokuva

Islaminusko on kiistamattoman voimakas kulttuuritekijä maailmassa, ja muslimien pyhin kuukausi ramadan sen suurimpia symboleja.

Islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi kerää yli puolitoista miljardia muslimia ympäri maailman yhteen paaston ja hartauden merkeissä. Islaminuskon mukaan ramadanin aikana Profeetta Muhammed sai ensimmäiset ilmestysensä Jumalalta. Sen pyhyys on kiistaton. Se on kuukausi jonka aikana muslimeilta odotetaan pidättäytymistä ja erityistä myötätuntoa yhteiskunnan vähäosaisimpia kohtaan. Paasto, lahjoutukset ja Koraanin resitaatio tuovat ramadanin aikana muslimia lähemmäs luojaansa.

Ramdan30 on matka halki tämän taianomaisen kuukauden. Se on myös matka halki palestiinalaisen yhteiskunnan miehitetyllä Länsirannalla. Palestiinalainen kulttuuri on sekoitus Islamia, paikallista arabikulttuuria ja haaveita modernista länsimaisesta kulutusulttuurista, jossa vapaus ja kiusaukset tuntuvat ensisilmäyksellä loputtomilta.

Ramadan30 on päivittäinen kuvapainotteinen blogi ramadanin ja Palesiinan arjesta. Ramadanin tarinoissa on vain vähän sijaa politiikalle. Sen keskiössä ovat arjen tarinat ihmisistä ja heidän elämästään. Ramadan tuo jokaisen muslimin yhteen Jumalan edessä; puusepän ja liikemiehen – sotilaan ja imaamin. Tämä on heidän tarinansa.

Ramadan alkaa 28. kesäkuuta ja päättyy 27. heinäkuuta.

– Johannes Laaksonen

Journey through the occupied West Bank on the holiest month of Islam

The religion of Islam is a significant cultural power in the world, and the holy month of Ramadan is one of its defining symbols.

The ninth month of the Islamic calendar calls together over one and a half billion Muslims all over the world to fast and celebrate their religion. Accoring to Qur’an, it was on ramadan when the Prophet Mohammad recieved his first revelations from God. The significance of the month is unquestionable. It is a month during which muslims are required to exercise strict abstenance and increased emphaty for the poor. Fasting, donations, self-control and the recitation of Qur’an during Ramadan will bring muslims to a closer connection with their Creator.

Ramadan30 is a journey through this magical month. It is also a journey through the Palestinian society on the occupied West Bank. Palestinian culture is a mix of Islam, local arab traditions, and dreams of modern western consumer-culture – one in which freedom and temptations seem to, at first glance, come in endless supply.

Ramadan30 is a daily photography-oriented blog about the everyday life of Palestinians during Ramadan. In these stories, there is very little room for politics. At its heart are the fates, destinies, hopes and fears of the local people. Ramadan brings every muslim together in the face of God; carpenters and businessmen – soldiers and imams. This is their story.

Ramadan will begin on the 28th of June and ends on the 27th of July.

– Johannes Laaksonen

 

Arkistot
RSS SSS.fi uutisia