Tiimiyrittäjästä tiimiliideriksi

Aloittaessamme osuuskuntatoimintaamme olimme tärkeän valinnan edessä: valitaanko osuuskunnalle toimitusjohtaja vai tiimiliideri? Oletus oli, että osuuskuntamme johtoon valitaan toimitusjohtaja, onhan sellainen kaikissa suuremmissakin yrityksissä. Kuulimme kuitenkin koulussa puhuttavan kaverijohtamisesta sekä tiimiliidereistä. Kiinnostus heräsi – mitä tällainen kaverijohtaminen oikeastaan on?

Kuten kaikki tiedämme, toimitusjohtajan tehtävä on edistää yhtiön etua hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallinnollisia asioita sekä toimii yhtiön edustajana. Hänellä on myös oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa sekä käyttää siellä puhevaltaansa. Mikään näistä ei varsinaisesti kuulu tiimiliiderin toimenkuvaan.

Tiimiliiderin tehtävä on olla innostava sekä viedä osuuskuntaa kohti sen visiota. Liiderin tehtäviin ei niinkään kuulu yrityksen hallinnolliset asiat, vaan tiimiläisten inspiroiminen sekä hyvän yhteishengen luominen. Tiimiliideri näyttää esimerkkiä muille tiimiläisille. Osuuskunnassamme tiimiliideri ei päätä yksin asioista, vaan päätökset tehdään koko osuuskunnan kesken. Liideri organisoi toimintaa sekä pitää huolta siitä, että kaikilla on sopivasti töitä. Tarvittaessa hän auttaa ja inspiroi alkuun pääsemisessä.

Tiimissämme on kaksi liideriä: minä sekä vara-tiimiliideri Suvi. Tiimissämme meillä on muuten yhtäläinen toimenkuva, mutta vastuu asioiden tiedottamisesta muille tiimiläisille on minulla. Suvin kanssa pidämme huolta, että asiat tulevat hoidetuksi ajallaan ja ammattitaidolla. Teemme kaikkemme yhteishengen parantamiseksi ja huolehdimme, että kaikkien on mukava saapua töihin. Koitamme parhaamme mukaan inspiroida ja motivoida tiimiläisiä työntekoon ja olemme onnistuneetkin siinä hyvin.

Vaikka kumpikaan meistä ei ollut aikaisemmin toiminut esimiestehtävissä, olemme saaneet osuuskuntamme toiminnan pyörimään mallikkaasti. Kaikilla jäsenillämme on tällä hetkellä meneillään jokin projekti, eikä kukaan ole jäänyt osuuskuntatoiminnasta ulkopuolelle. Olemme molemmat erittäin ylpeitä osuuskunnastamme, joka on toteuttanut huomattavan määrän projekteja jo pelkästään viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tiimiläisemme ovat ottaneet vastuuta osuuskunnan toiminnasta muun muassa hallituksen tehtävien merkeissä, markkinointitiimissä tai kirjanpitäjinä. Jokainen osuuskuntalainen on aina pyrkinyt tulemaan paikalle yhteisiin tapaamisiin, joka mielestäni kertoo paljon siitä, kuinka hyvin olemme onnistuneet yhteishengen luomisessa.

Lopuksi haluaisin vielä antaa muutaman neuvon kaikille tuleville tiimiliidereille. Saat tiimistäsi parhaat mahdolliset puolet esille, kun luotat tiimiisi – heidän ideoihinsa ja ammattitaitoonsa. Harvoin uudet ideat ovat syntyessään valmiita käytettäväksi, mutta pienellä jalostuksella voi niistä saada aikaan timantteja. Älkää siis tyrmätkö toistenne ideoita liian aikaisin, vaan antakaa niille aikaa kasvaa ja kehittyä. Kokeilkaa rohkeasti, vain niin voitte kehittyä. Vanha sanonta ”virheistä oppii” pitää edelleen paikkaansa! Luottakaa myös itseenne – vaikka joskus tilanne tuntuisi toivottomalta. Keskustelkaa tiiminne kanssa avoimesti ja ottakaa kaikki mahdollinen palaute avosylin vastaan, vain niin voitte kehittää itseänne.

Tiina Laapotti
Teamleader
Osuuskunta Visioona
www.visioona.fi

Osuuskunta Visioona viettämässä tiimipäivää.

Arkistot
RSS SSS.fi uutisia