Osuuskunnan myötä kansainvälisiksi asiantuntijoiksi

kuvablogi

Osuuskunta Swango

Jatkuvasti muuttuvan maailman haasteet ovat globaaleja. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää isoja megatrendejä kuten väestönmuutosta tai resurssien niukkuutta. Vuonna 2010 julkaistussa Suomen maabrändiraportissa kuvattiin sitä, miten globaalit ongelmat ovat Suomelle mahdollisuus. Tulevaisuuden osaamisessa tuleekin varmasti korostumaan kiinnostus muuttuvaa maailmaa kohtaan. Ihmiskunnan yhteiset haasteet ja ratkaisut niihin tulevat myös muuttamaan ajattelutapaamme yritysten menestyksen rakentamisesta. Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää valmistaa opiskelijat kansainvälisiin tehtäviin ja saada heidät kiinnostumaan alati muuttuvasta maailmasta.

Tiimiakatemia oppimisympäristönä on ollut toiminnassa jo kauan muissa maissa. Kaikki akatemiat ovat uniikkeja, mutta niitä yhdistää Tiimiakatemian yhteiset toimintatavat ja käytännöt. Esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa on mahdollisuus oppia tekemällä projekteja osuuskunnissa.

Osuuskuntamme on BisnesAkatemian ensimmäinen kansainvälisyyteen tähtäävä osuuskunta. Kaikki 15 tiimiyrittäjäämme ovat jollain tavoin kiinnostuneita kansainvälisyydestä, joku tähtää ulkomaille töihin ja joku haluaa parantaa kielitaitoaan. Koska olemme ensimmäisiä, pitää meidän keksiä tavat luoda tie kansainvälistymiseen osuuskuntatoiminnassa. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta otamme mielellämme haasteen vastaan. Kun keväällä jaettiin tulevia osuuskuntia, ei minulla ollut oikein käsitystä mitä tarkoittaisi kv-osuuskunta. Tarkoittaisiko se sitä, että kaikki materiaalit ja tehtävät tehdään englanniksi? Projekteja ulkomaille? Vai jotain täysin muuta?

IMG_20141118_110723

Innovointia projektia varten!

 

Tällä hetkellä osuuskunnassamme kansainvälisyys tulee esiin siinä, että pyrimme julkaisemaan kaiken materiaalimme sekä englanniksi että suomeksi. Pyrimme myös vahvasti luomaan kontakteja sekä ulkomailla oleviin tiimiyrittäjiin, että koulussamme opiskeleviin vaihto-oppilaisiin. Yhteistyötä projektien tiimoilta on jo ainakin syntynyt ranskalaisten vaihto-oppilaiden kanssa. Myös tällä hetkellä vierailulla olevat baskit ovat tuoneet lisää kontakteja ja uusia ideoita projektien toteuttamiseen. Paljon on vielä kehitettävää ja voisimme olla entistäkin kansainvälisempiä, mutta luulen että ensimmäisen BisnesAkatemia -vuoden jälkeen osaamme jo kertoa tuleville kv-osuuskuntalaisille miten luoda kansainvälinen oppimisympäristö osuuskuntatoiminnan puitteissa.

 

Odotamme innolla mitä haasteita ja mahdollisuuksia kansainvälisyys tuo osuuskunnallemme!

 

 

 

Anna Heikkilä
Viestintäpäällikkö
Osuuskunta Swango

Arkistot
RSS SSS.fi uutisia